Handbagage vliegtuig

Voorschriften handbagage vliegtuig

U mag een stuk handbagage en een stuk ruimbagage mee aan boord nemen per persoon. Meer ruimbagage meenemen mag, maar per bagagestuk is het maximale gewicht 32kg.
Ruimbagage mag niet zwaarder zijn dan 20kg en handbagage mag niet zwaarder zijn dan 5kg en mag maximaal de volgende afmetingen hebben: 45 x 35 x 15 centimeter
Informeer bij de desbetreffende luchtvaartmaatschappij.

Vloeibare middelen in de handbagage

Vloeistoffen en gels mag u meenemen in verpakkingen van maximaal 100 ml. Deze verpakkingen mag u alleen meenemen in een doorzichtige plastic zak. Per persoon mag u één doorzichtige plastic zak meenemen, de inhoud van de doorzichtige plastic zak mag niet groter zijn dan 1 liter en moet hersluitbaar zijn. Thermosflessen (leeg of vol) mogen niet worden meegenomen.

Mogen mijn taxfree aankopen mee het vliegtuig in?

Alle op EU luchthavens of aan boord van EU luchtvaartmaatschappijen gekochte vloeistoffen zoals dranken en parfum zijn toegestaan indien de vloeistoffen door de winkel of aan boord van het vliegtuig in een tas zijn verpakt en verzegeld. De vloeistoffen zijn aantoonbaar op de dag van de vliegreis zijn gekocht en de zegel van de tas niet is verbroken.

Mag ik medicijnen en babyvoeding meenemen in mijn handbagage?

Het is altijd toegestaan om medicijnen en babyvoeding die voor de duur van de reis nodig zijn mee te nemen in uw handbagage. U moet kunnen bewijzen dat u de medicijnen tijdens de reis nodig heeft.

Hieronder volgt een lijst van artikelen die niet zijn toegestaan in verband met de vliegveiligheid aan boord:

Ruimbagage
Volgens richtlijnen van de Europese Unie mogen de volgende voorwerpen niet in het bagageruim van een passagiersvliegtuig worden meegenomen.

 • Explosieven, zoals ontstekingen, slaghoedjes, granaten, mijnen en springstoffen
 • Gassen: propaan, butaan
 • Ontvlambare vloeistoffen, zoals benzine, methanol
 • Ontvlambare vaste stoffen en reactieve stoffen, zoals magnesium, aanmaakblokjes, vuurwerk, seinvuur
 • Oxidatiemiddelen en organische peroxiden, zoals bleekmiddel, reparatiekits voor carrosserieën
 • Toxische of besmettelijke stoffen, zoals rattengif, geïnfecteerd bloed
 • Radioactief materiaal, zoals medicinale of commerciële isotopen
 • Bijtende stoffen, zoals kwik, autoaccu’s
 • Onderdelen van autobrandstofsystemen die brandstof bevatten

Volgens richtlijnen van de Europese Unie mogen de volgende voorwerpen niet in de cabine van een passagiersvliegtuig worden meegenomen.

Vuur- en schietwapens
Elk voorwerp waarmee een projectiel kan worden afgeschoten of letsel kan worden toegebracht, of dat daarvoor lijkt te kunnen worden gebruikt, waaronder:

 • Alle vuurwapens (pistolen, revolvers, geweren, enz.)
 • Replica en imitatievuurwapens
 • Onderdelen van vuurwapens (m.u.v. telescopische kijkapparaten en vizieren)
 • Luchtdrukpistolen, windbuksen en hagelgeweren
 • Seinpistolen
 • Startpistolen
 • Alle soorten speelgoedvuurwapens
 • BB-guns (ball bearing guns)
 • Industriële niet- en spijkerpistolen
 • Kruisbogen
 • Katapulten
 • Harpoenen en harpoengeweren
 • Slachtpistolen
 • Schok- of schrikapparaten, zoals prikstokken voor vee, ballistisch geleide energiewapens
 • Aanstekers

Puntige/scherpe wapens (voorwerpen)
Puntige of scherpe voorwerpen waarmee letsel kan worden toegebracht, zoals:

 • Bijlen en hakmessen
 • Pijlen en darts
 • Klimijzers
 • Harpoenen en speren
 • IJsbijlen en -priemen
 • IJsschaatsen
 • Knipmessen of stiletto’s met een lemmet van welke lengte dan ook
 • Messen, met inbegrip van ceremoniële messen, met een lemmet van meer dan 6 cm, van metaal of ander materiaal dat sterk genoeg is om als wapen te worden gebruikt
 • Vleesmessen
 • Machetes
 • Open scheermessen (m.u.v. veiligheids- of wegwerpscheermessen waarbij de mesjes in een houder zitten)
 • Sabels, zwaarden en degenstokken
 • Scalpels
 • Scharen en nagelschaartjes
 • Werpsterren
 • Gereedschap dat als steek- of snijwapen kan worden gebruikt, zoals boren en boorijzers, stanleymessen, gereedschapsmessen, alle zagen, schroevendraaiers, breekijzers, hamers, tangen, moer- en steeksleutels, soldeerapparaten

Stompe voorwerpen
Elk stomp voorwerp waarmee letsel kan worden toegebracht, zoals:

 • Honk- en softbalknuppels
 • Harde en buigzame knuppels of stokken, zoals gummiknuppels, ploertendoders,
 • wapenstokken
 • Cricket bats
 • Golfstokken
 • Hockeysticks
 • Lacrossesticks
 • Peddels voor kajak of kano
 • Skateboards
 • Biljart-, snooker- en poolkeus
 • Vishengels
 • Uitrusting voor vechtsporten, zoals boksbeugels, stokken, knuppels, vlegels, num-chucks, kubatons, kubasaunts

Explosieven en ontvlambare stoffen
Alle explosieve of licht ontvlambare stoffen die een gevaar vormen voor de gezondheid van de passagiers en de bemanning of voor de veiligheid van het vliegtuig of eigendommen, zoals:

 • Munitie
 • Slaghoedjes
 • Ontstekingsmechanismen en lonten
 • Springstoffen en explosieven
 • Replica of imitatiespringstoffen of -explosieven
 • Mijnen en ander explosief militair materiaal
 • Alle soorten granaten
 • Gas en gasflessen, zoals butaan, propaan, acetyleen, zuurstof in grote hoeveelheden

Vuurwerk of seinvuur in alle vormen (met inbegrip van voetzoekers en klappertjes)

 • Andere dan veiligheidslucifers
 • Rookgranaten of -patronen
 • Ontvlambare vloeibare brandstof, zoals benzine, dieselolie, aanstekerbrandstof, alcohol, ethanol
 • Verfspuitbussen
 • Terpentine en verfverdunner
 • Alcoholische dranken met een alcoholpercentage van meer dan 70% (140% proof)

Chemische en toxische stoffen
Alle chemische of toxische stoffen die een gevaar vormen voor de gezondheid van de passagiers en de bemanning of voor de veiligheid van het vliegtuig of eigendommen, zoals:

 • Zuren en alkalies, zoals ‘natte’ batterijen die kunnen lekken
 • Bijtende middelen of bleekmiddelen, zoals kwik, chloor
 • Uitschakelingsmiddelen in spuitbus, zoals mace, pepperspray, traangas
 • Radioactief materiaal, zoals medicinale of commerciële isotopen
 • Gifstoffen
 • Besmettelijk of biologisch gevaarlijk materiaal, zoals geïnfecteerd bloed, bacteriën en virussen
 • Materiaal dat spontaan kan ontvlammen of ontbranden
 • Brandblussers

Invoerrechten

Als u voor meer dan € 175,- aan goederen meeneemt, moet u belasting betalen. Een buitenlandse reis is vaak het moment om cadeaus of andere artikelen te kopen. Het is dan wel goed om te weten wat de regels zijn. Voor alle goederen die u van buiten de EU naar Nederland meeneemt, geldt dat u voor maximaal € 430,- per persoon belasting vrij mag invoeren. Als dat bedrag hoger is, dan moet u invoerrechten en BTW betalen. Voor tabak en alcoholische dranken gelden ook hoeveelheid-beperkingen. Neemt u meer mee, dan moet u invoerrechten, omzetbelasting en accijns betalen. Er zijn trouwens ook goederen die helemaal niet mogen worden ingevoerd, zoals beschermde dier- en plantensoorten, drugs en wapens. Doet u dat wel, dan worden de goederen in beslag genomen. Daarnaast riskeert u een hoge boete. Kijk voor meer informatie op www.douane.nl of www.fiscus.fgov.be

Nagemaakte artikelen

Het is verboden om nagemaakte artikelen mee te nemen en in te voeren in Nederland. De Douane neemt deze artikelen in beslag en u krijgt een boete.

Merkartikelen worden nagemaakt met als doel mee te liften op het succes van dat merkartikel (intellectuele eigendomsfraude). Veel voorkomende artikelen die worden vervalst zijn schoenen, kleding, tassen, dure horloges, illegaal gekopieerde cd’s en dvd’s en parfum. Als handelaren in het buitenland u voor extreem lage prijzen zogenoemde merkartikelen aanbieden, kunt u er bijna altijd van uitgaan dat het om illegale handel gaat of om namaak.

Uitzondering

Het meenemen en invoeren van nagemaakte artikelen is verboden. Maar u mag voor eigen gebruik toch een zeer kleine hoeveelheid nagemaakte artikelen zelf meenemen. In de tabel hieronder staat hoeveel u van welke soort nagemaakte goederen toch mee mag nemen (volgens de richtlijn van het Openbaar Ministerie). Als de Douane per goederensoort meer aantreft in uw bagage dan in de tabel hieronder, dan neemt de Douane alle goederen van die goederensoort in beslag en krijgt u een boete.

Nagemaakte artikelen die u ondanks het verbod toch mag meenemen: horloges 3 stuks, parfums/Eau de toilette 250 ml, muziek cd’s en dvd’s 3 stuks (alleen als het verschillende titels zijn), geen software en games, overige goederen (Zoals bijvoorbeeld kleding en speelgoed) 3 stuks/paar.

Let op! Deze uitzondering geldt alleen als u de goederen zelf meeneemt als reiziger. Komen nagemaakte goederen per post- of koeriersbedrijf in Nederland aan, dan worden de nagemaakte goederen in beslag genomen en kunt u worden vervolgd.

Aangifteplicht voor contant geld

Op reis met € 10.000:

De Europese Unie (EU) wil het witwassen van geld, het financieren van terroristische activiteiten en andere criminele activiteiten aanpakken. De aangifteplicht in Verordening Liquide middelen is één van de maatregelen die de EU in de strijd hiertegen heeft genomen. Iedereen die van en naar de Europese Unie reist met € 10.000 of meer aan contant geld, moet met ingang van 15 juni 2007 aangifte doen bij de Douane.

Toeristen die een cruise maken, bemanningsleden van vliegtuigen: iedereen die de Europese Unie binnenkomt of verlaat met € 10.000 of meer aan liquide middelen, moet aangifte doen bij de Douane. Een koffer vol bankbiljetten is het duidelijkste voorbeeld van liquide middelen. Maar ook alle andere waardepapieren zonder naam (‘aan toonder’) vallen onder de aangifteplicht. Bekende voorbeelden hiervan zijn aandelen en obligaties.

De aangifteplicht geldt voor iedereen die liquide middelen vervoert, ongeacht de vraag wie eigenaar is. Iemand die in opdracht van een derde een pakket aandelen vervoert, valt ook onder de aangifteplicht.

Wat is 10.000 € waard: 

Degene die liquide middelen meeneemt, moet zelf in de gaten houden hoeveel die waard zijn in euro’s. Voor eurobiljetten is die rekensom natuurlijk sneller gemaakt dan bij Amerikaanse dollars of een stapel aandelen. Mensen die liquide middelen vervoeren, zullen die liefst de hele reis bij zich willen houden. Als handbagage dus. Wie wil immers het risico lopen dat een medepassagier hun tas of koffer van de bagageband plukt? Of erger: dat die ergens onderweg blijft steken. Dat neemt niet weg dat ook liquide middelen in de ruimbagage onder de aangifteplicht vallen. Kortom: de aangifteplicht is van toepassing op liquide middelen in álle bagage.

Aangifte doen:

Reizigers moeten aangifte doen zodra ze de EU binnenkomen of verlaten.

Maatregelen:

Mensen die niet aan de aangifteplicht voldoen, riskeren dan ook een boete of gevangenisstraf. Daarnaast kan de Douane liquide middelen in bewaring nemen, als reizigers niet direct de vereiste informatie verstrekken. Tot slot is het goed te weten dat naast de aangifteplicht van de Verordening in sommige EU-landen nog andere regels voor het vervoer van contant geld van toepassing zijn. Houd daar bij het plannen van uw reizen rekening mee. Meer informatie: www.douane.nl of  www.fiscus.fgov.be

Regels als deze zijn aan verandering onderhevig, dus informeer voor vertrek en/ of bij twijfel altijd bij desbetreffende luchtvaartmaatschappij. De handbagageregels kunt u vinden op de websites van de luchtvaartmaatschappijen of luchthavens.