Geschillencommissie Reizen

Alle informatie over de Geschillencommissie Reizen vzw vind je op de website: www.clv-gr.be
De Geschillencommissie Reizen vzw is een initiatief van consumentenorganisaties en beroepsverenigingen van de reissector opgericht in december 1983. Zij is officieel erkend en gesteund door de Federale Overheidsdienst Economie en gesubsidieerd door de Federale Overheidsdienst Justitie.

De Geschillencommissie Reizen bestaat uit twee verschillende cellen:
–    Een cel verzoening
–    Een cel arbitrage

Wanneer kunt u bij de Geschillencommissie Reizen aankloppen?

U kunt bij de Geschillencommissie Reizen aankloppen wanneer u een geschil hebt een reisorganisator betreffende de uitvoering van een reis.
Het moet wel gaan over geschillen met een reisorganisator die de algemene reisvoorwaarden van de Geschillencommissie Reizen vzw toepast.
Ga na of de algemene voorwaarden van de reisorganisator overeenkomen met de algemene reisvoorwaarden van de Geschillencommissie. Indien dit het geval is, dan kunt u een beroep doe op de Geschillencommissie.
Bepaalde termijnen moeten wel in acht genomen worden.

Zelfs al gebruikt de reisorganisator de algemene voorwaarden van de Geschillencommissie Reizen, dan nog zijn er gevallen waarvoor de Geschillencommissie niet bevoegd is

bijvoorbeeld:
–    Indien de klacht lichamelijke schade treft;
–    Indien de klacht betrekking heeft op een niet inbegrepen reis- of reisbijstandsverzekering;
–    Bij faillissement van de reisorganisator, reisbemiddelaar, luchtvaartmaatschappij;
–    Bij niet-contractuele geschillen