Reisdocumenten en reisformaliteiten

Reisdocumenten: Internationaal reispas, identiteitskaart en visum

Je plant binnenkort een reis naar het buitenland? Vergeet dan zeker niet de reisformaliteiten van dit land te checken en tijdig de nodige reisdocumenten aan te vragen. De meest recente informatie hierover kan je vinden bij de ambassade of het consulaat van het land van bestemming
of
voor Belgen op Diplomatie.be 
voor Nederlanders op www.paspoortinformatie.nl 

Het is van het grootste belang dat je jezelf tijdig informeert (bij jouw reisorganisator) over het noodzakelijk bezit van bepaalde reisdocumenten en medische voorschriften.

Wanneer je op reis gaat, zal je jezelf bij de meeste grensovergangen door middel van een reispaspoort/identiteitskaart moeten kunnen legitimeren. Voor reizigers binnen het zogenaamde Schengengebied vinden er sinds 1995 geen controles meer plaats.
Tot het Schengengebied behoren: België, Denemarken, Duitsland, Finland, Frankrijk, Griekenland, Italië, Luxemburg, Nederland, Noorwegen, Oostenrijk, Portugal, Spanje, IJsland en Zweden.
Anderzijds is de grenscontrole aan de buitengrenzen van de Schengenlanden voor binnenkomende Schengenburgers strenger geworden.

Het paspoort mag niet worden verward met de identiteitskaart

Identiteitskaart

Het bezit van een geldig identiteitsbewijs is overal verplicht, ongeacht of er aan de grens van een bepaald land personencontrole plaatsvindt of niet, omdat deze dienst doet als legitimatiebewijs o.a. bij geldopnames.
lees meer

Voor de lidstaten van de Europese Unie, sommige landen die daaraan grenzen en enkele verre landen, die toeristische trekpleisters zijn volstaat een geldige identiteitskaart. De identiteitskaarten (ook de identiteitsdocumenten voor kinderen) moeten minstens geldig zijn tot de datum van terugkeer – ten minste als de datum van terugkeer kan worden vastgesteld.
Kinderen vanaf 12 jaar moeten een eigen identiteitskaart bezitten.
Kinderen -12  jaar moeten in het bezit zijn van een geldig Kids-ID, die het paspoort vervangt voor reizen binnen Europa. Meer informatie over de kids-ID vind je op de websites www.halloouders.be en eid.belgium.be
Wanneer jouw kind alleen, of in het gezelschap van andere personen dan zijn ouder(s) reist, is het raadzaam om ook een schriftelijke toestemming van de ouders/voogd mee te geven.

Reispaspoort

Naast de identiteitskaart bestaat er ook nog een reispaspoort (het rode boekje). Een internationale reispas, ook wel eens paspoort genoemd is verplicht voor sommige landen.
lees meer

Een reispas is een identiteitsdocument in de vorm van een boekje dat wereldwijd wordt erkend als geldig reisdocument. Zowel volwassen als “alle kinderen”, ook pasgeboren en baby’s hebben een eigen geldig reispas nodig. Met “geldig” wordt een periode van minimum 6 maanden na terugkeer in België aangeduid. Een reispas heeft een geldigheidsduur van 7 jaar (5 jaar voor minderjarigen)..
Je vraagt een nieuwe internationale reispas min. 1 maand voor jouw reis, aan bij de diensten van jouw gemeente. Een verlopen paspoort wordt nergens geaccepteerd.
Je hebt deze reispas niet voor alle bestemmingen nodig. Een geldige reispas is vereist voor een reis naar de meeste landen buiten de E.U.

Laissez Passer

Dit vervangende reisdocument is slechts geldig voor één reis binnen Europa. Het wordt door de Belgische ambassade of door het consulaat in het buitenland verstrekt aan Belgen die het paspoort zijn kwijtgeraakt. De douane “laat hen dan passeren”.

Visum

Voor reizen naar bepaalde landen heb je naast een geldig paspoort ook een visum nodig. Een visum is een officiële toestemming om gedurende een bepaalde periode in een land te verblijven. Dit is afhankelijk van de nationaliteit van de reiziger. Er zijn ook landen die van reizigers op doorreis een transitvisum (=doorreisvisum) verlangen. Wanneer dit niet hoeft, duidt men dit aan met “Transit without visa”, TWOV.
lees meer

Voor Belgen geldt de visumplicht bijvoorbeeld voor enkele Oost-Europese landen. Als je wilt weten of je een visum nodig hebt, neem dan contact op met de ambassade van het land waar je heen wilt.

Een visum moet worden aangevraagd bij de diplomatieke vertegenwoordiging, dit kan een ambassade zijn of een consulaat, van het desbetreffende land, gevestigd in België.
Indien een visum voor een bepaald land niet in België verkrijgbaar is, omdat het desbetreffende land in België geen consulaire dienst onderhoudt, kan je jezelf wenden tot het Ministerie van Buitenlandse Zaken of tot een naburig land waarin het desbetreffende land wel een consulaire dienst onderhoudt.

Voor een visumaanvraag moeten altijd de door het desbetreffende land zelf uitgegeven formulieren worden ingevuld en soms één of meer pasfoto’s worden ingeleverd. Tevens moet je in het bezit zijn van een geldig paspoort dat voor diverse landen na terugreisdatum nog een aantal maanden geldig moet zijn. De kosten die hieraan verbonden zijn verschillen per land en zijn voor rekening van de aanvrager.
Meestal wordt een visum in de vorm van een stempel of aantekening plus handtekening in jouw paspoort aangebracht, geplakt of geniet door de ambassade of het consulaat van het desbetreffende land. Soms is het een document dat je naast jouw paspoort moet bewaren.

Zonder uw paspoort is een visum niet geldig

Er zijn ook landen waar je een visum krijgt bij aankomst in het land. Je hoeft het visum dan niet vooraf aan te vragen.
Voor landen waar geen visum vereist is, geldt meestal een beperkte verblijfsperiode.

Het bezit van een visum is geen garantie dat een land je daadwerkelijk toelaat.

Op de luchthaven of grenspost wordt u alsnog gecontroleerd. Het is daarom verstandig om alle documenten mee te nemen waaruit blijkt dat je in dat land zal verblijven. Zoals een hotelreservering, voldoende geld, een zakelijke uitnodiging.

Grensdocumenten voor de automobilist/bromfietser

Auto
Een autoreiziger die naar het buitenland gaat, dient altijd in het bezit te zijn van de volgende papieren:

lees meer


–          Identiteitskaart en reispaspoort (indien nodig)
–          Geldig kentekenbewijs
–          Internationaal motorrijtuigen verzekeringsbewijs (groene kaart)
–          Geldig rijbewijs
In Europa is het nationaal rijbewijs genoeg, maar in bepaalde landen heb je dikwijls een internationaal rijbewijs nodig. Dit internationaal rijbewijs is een Engelstalige versie van jouw rijbewijs dat in alle landen ter wereld erkend wordt.

Bromfiets

Voor bromfietsen van klasse A heb je geen rijbewijs nodig. Een klasse A-bromfiets moet achteraan uitgerust zijn met een geel plaatje. Om met een motorfiets van klasse B rond te rijden, heb je een rijbewijs A3 nodig. Ook is de BA-verzekering verplicht waarvoor een geldig verzekeringsplaatje op de bromfiets moet zijn aangebracht.

Als je jezelf op de openbare weg verplaatst met een bromfiets moet je steeds de volgende documenten bij je hebben:
–        Identiteitskaart
–        Rijbewijs (als u met een klasse B-bromfiets rijdt)
–        Verzekeringsbewijs

Internationaal inentingsbewijs

Heel wat landen, vooral in risicogebieden, weigeren je de toegang als je geen internationaal erkend certificaat hebt van inenting tegen bepaalde ziektes, het zogenaamde ‘gele boekje’.
Jouw huisarts kan je informeren over de verplichte en/of aanbevolen inentingen. Je kunt ook de Travelfoon van het Instituut voor Tropische Geneeskunde contacteren op het telefoonnummer 0900 101 10. Meer lezen >>

Extra informatie

Huisdieren

lees meer

Ook je huisdier moet voldoen aan de nodige reisdocumenten. Informeer je tijdig bij je dierenarts. Als je op reis vertrekt naar een land buiten de Europese Unie kan je je best richten tot de ambassade of het consulaat van het betrokken land.

Huurwagen

lees meer

Een Belgisch rijbewijs is niet overal geldig. In bepaalde landen kan je slechts een wagen huren indien je beschikt over een internationaal rijbewijs. Vraag deze informatie op bij de ambassade of het consulaat van je reisbestemming.

Identiteitskaart kwijt en je vertrekt op reis?

lees meer

Bij verlies van je identiteitskaart ontvang je een identificatiebewijs, doch dit is alleen geldig in België. Je kan dus niet naar het buitenland met dit bewijs, tenzij je nog een geldig Internationaal Paspoort heeft.

Verlies of diefstal documenten?

lees meer

Bij verlies of diefstal van een document moet je dit ook aangeven bij de lokale politie, anders kan je wel eens in de problemen komen bij je vertrek op de vakantiebestemming. Het best neem je reservefoto’s mee om ter plaatse, in het buitenland, bij het consulaat of ambassade een vervangbewijs te bekomen.
Neem ook steeds copijen van je identiteitskaart en reispas mee op reis.

Beschadigde reisdocumenten

lees meer

zoals een paspoort met een scheur of een identiteitskaart met een barst, of een elektronische identiteitskaart waarvan de microchip ontbreekt, kunnen door de bevoegde Belgische of buitenlandse autoriteiten als ongeldig worden beschouwd. Het risico van weigering van toegang tot de vlucht of het grondgebied van het land van bestemming valt volledig ten laste van de reizigers. In voorkomend geval raden wij je dan ook aan om de beschadigde reisdocumenten vóór jouw reis te laten vervangen.

Zie ook de geldigheidsduur van uw reispas na

lees meer

Heel wat landen eisen dat jouw paspoort nog een ruime periode (bijv. 6 maanden) geldig is op het ogenblik dat je dit land verlaat.Vraag vooral tijdig een nieuwe reispas aan en hou rekening met de termijn die nodig is om deze te bekomen.

Gelieve steeds contact op te nemen met de respectievelijke ambassade of het consulaat voor up to date informatie betreffende correcte reisformaliteiten.

Nuttige websites:

www.diplomatie.be
De Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken heeft een website, waar je per land van bestemming al de nodige informatie terugvindt. De vereiste documenten, veiligheidsvoorschriften, vaccinaties, ambassades, enz.

Gezondheidsadviezen 
Via deze site kan je de actuele gezondheidsadviezen met betrekking tot malaria-preventie en vaccinatie voor individuele landen opvragen.