Disclaimer

Lees ook onze Cookie- & Privacyverklaring >>

 

Door de toegang tot en met het gebruik van de website verklaart u zich uitdrukkelijk akkoord met de volgende  algemene voorwaarden. We kunnen deze voorwaarden te allen tijde wijzigen door een nieuwe versie te plaatsen op onze website. Indien u onze website blijft gebruiken na wijziging van de voorwaarden wordt u geacht dat u de nieuwe voorwaarden heeft goedgekeurd. Indien u deze voorwaarden niet accepteert gebruikt u onze website dan niet.

Deze website wordt u kosteloos aangeboden door vakantie-kriebel.be. Aan deze publicatie kunnen geen rechten ontleend worden.

De informatie op de website is van algemene aard. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden, en kan dus niet als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies aan de gebruiker worden beschouwd.

Aansprakelijkheid

Vakantie-kriebel.be is niet aansprakelijk voor de verstrekte informatie door haar partners zijnde ondermeer de touroperators, de aangeboden reizen, accommodaties, diensten en producten/artikelen en de vermelde prijzen, zowel op deze website als de websites van de touroperators en overige aanbieders zelf.

Vakantie-kriebel.be sluit elke aansprakelijkheid uit als touroperators zich niet houden aan de Code Reisaanbiedingen, inclusief de door hen verstrekte prijzen op deze website.

Vakantie-kriebel.be is niet aansprakelijk voor mogelijk onvolledige of niet geheel juiste informatie op haar website ondanks de constante zorg en aandacht die wij besteden aan het samenstellen ervan.

Vakantie-kriebel.be is niet aansprakelijk voor de directe of indirecte schade als gevolg van het gebruik van de informatie van deze website, noch kan vakantie-kriebel.be verantwoordelijk gesteld worden voor eventuele schade of andere negatieve consequenties, voortkomend uit het gebruik van deze website of de door de bezoekers geplaatste beoordelingen, vragen, antwoorden en overige teksten.

Vakantie-kriebel.be behoudt zich het recht voor zonder voorafgaande waarschuwing correcties of wijzigingen aan te brengen op deze website. Vakantie-kriebel geeft geen garanties voor de goede werking van de website en kan op geen enkele wijze aansprakelijk gehouden worden voor een slechte werking of tijdelijke (on)beschikbaarheid van de website of voor enige vorm van schade, rechtstreekse of onrechtstreekse, die zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de website. Als u niet tevreden bent over het functioneren van deze website of een gedeelte ervan is het uw exclusief recht geen gebruik meer te maken van deze site.

Vakantie-kriebel.be kan in geen geval tegenover wie dan ook, op directe of indirecte, bijzondere of andere wijze aansprakelijk worden gesteld voor schade te wijten aan het gebruik van deze site of van een andere, inzonderheid als gevolg van links of hyperlinks, met inbegrip, zonder beperking, van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van programma’s of andere gegevens op het computersysteem, van apparatuur, programmatuur of andere van de gebruiker.

Alle gepubliceerde aanbiedingen zijn onder voorbehoud van typefouten en beschikbaarheid. Er kunnen aan deze teksten geen rechten worden ontleend. Ook kan vakantie-kriebel.be niet verantwoordelijk worden gesteld voor wijzigingen in prijzen of voorwaarden, die na het ontwerpen van de nieuwsbrief hebben plaatsgevonden. Het gebruik van vakantie-kriebel.be is voor eigen risico van de bezoeker. Elke beslissing tot het boeken van een accommodatie, vakantie of reis, de aankoop van een product of dienst, het afsluiten van een verzekering of enig ander product of dienst als resultaat van op vakantie-kriebel.be verkregen informatie is voor de volledige verantwoordelijkheid van de bezoeker van onze site.

Indien u als bezoeker uzelf toegang verschaft tot vakantie-kriebel.be en die van haar partners via deze website, dan wordt u geacht van al het vermelde op deze pagina kennis te hebben genomen.

Bij een geschil over reizen, accommodaties, prijzen etc. dient de reiziger zich bij de desbetreffende uitvoerende touroperator/ reisorganisatie te vervoegen.

Komt u er niet uit met de touroperator neem dan contact op met de Geschillencommissie Reizen

Copyright

Alle rechten berusten bij vakantie-kriebel.be, tenzij anders vermeld. Materiaal van derden wordt uitsluitend gebruikt met toestemming van de rechthebbenden. Mocht je ondanks onze zorgvuldigheid menen rechten te kunnen ontlenen aan materiaal op onze website, laat ons dat dan zo spoedig mogelijk weten. Niets uit de uitgaven van vakantie-kriebel.be mag zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ons openbaar gemaakt of verveelvoudigd worden.

Links naar andere websites:

Ook bevat de content van deze website regelmatig hyperlinks naar andere websites. Bepaalde verwijzingen in de aangeboden website kunnen voeren naar informatiebronnen, die door derden worden aangeboden en bijgehouden, waarover vakantie-kriebel.be geen controle heeft. Vakantie-kriebel.be draagt en aanvaardt dus ook geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor de inhoud of informatie via die andere bronnen. Het plaatsen van links door vakantie-kriebel.be houdt op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring in van de inhoud van deze websites of webpagina’s.

Deze websites waar naartoe kan worden doorgelinkt zijn eigendom van (of worden beheerd door) derden waarover vakantie-kriebel.be geen controle heeft. Vakantie-kriebel.be is derhalve niet verantwoordelijk voor en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid ter zake van de juistheid, volledigheid en tijdigheid van (de inhoud van) deze websites, noch voor de beschikbaarheid daarvan, noch voor het feit of de informatie die door of via deze websites ter beschikking is gesteld legaal kan worden gebruikt.

Algemene informatie

Deze website bevat duidelijke en onafhankelijke informatie over diverse vakantiebestemmingen om u te helpen bij het kiezen van uw reis. De informatie heeft een voorlichtend en informatief karakter en is mede bedoeld om uw verwachtingen in het juiste perspectief te brengen. Het is verstandig de informatie goed door te lezen.

De op deze website aangeboden reisproducten worden niet door vakantie-kriebel.be zelf uitgevoerd, maar door derden zoals reisorganisaties, vervoerders en hoteliers. Voor de goede uitvoering van deze producten zijn wij derhalve volledig afhankelijk van deze derden.

Ondanks een zorgvuldige keuze kan er altijd wat misgaan. Dat is niet alleen afhankelijk van mensen, maar ook van lokale omstandigheden, bijvoorbeeld de weersomstandigheden of het politieke klimaat. Het is van groot belang dat u met de juiste verwachtingen op vakantie gaat. Belangrijk is ook dat u zich goed voorbereidt door u te verdiepen in cultuur en gewoonten van het land.

Daarnaast raden wij u aan om, voordat u op vakantie gaat, de juiste instanties te raadplegen voor informatie met betrekking tot vaccinaties, visa, benodigde reisdocumenten, etc. Uiteraard is de getoonde informatie op deze website met de uiterste zorg verzameld en verwerkt, typefouten en het verkrijgen van foutieve informatie is echter nooit uitgesloten.

Tot slot

Deze website voorziet in het verkrijgen van algemene informatie en is puur en alleen bedoeld voor het opdoen van vakantieplannen en schitterende reisdoelen. Hieraan besteden wij dan ook de grootst mogelijke zorg en rekenen daarnaast op uw gezonde verstand.

Het vakantie-kriebel.be team wenst u veel plezier met het voorbereiden en wij wensen u alvast een prettige vakantie!

 

Contactgegevens:

Vakantie-kriebel (eenmanszaak)
Kronenbergstraat 10
3950 Bocholt
Website: vakantie-kriebel.be
E-mail contact: info@vakantie-kriebel.be
Ondernemingsnummer: 0893 628 633